Konica Minolta Bizhub C3351

bizhub C3351
* Zdjęcie poglądowe

Jeśli w 3-cim kroku zaznaczyłeś / aś cyfrę "2", uzupełnij poniższe pola. W przeciwnym wypadku pozostaw puste.

Działając w imieniu INV Media Sp. z o.o. (dalej jako „Dealer”), uprzejmie informujemy, że dane dotyczące dokumentów tożsamości klientów i reprezentantów klientów zbieramy w związku z wykonywaniem na rzecz BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. (dalej jako „BNP”), środków bezpieczeństwa finansowego określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. tj. z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124, dalej jako „Ustawa”), w postaci identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy, BNP jest zobligowana (w ramach identyfikacji klienta), do ustalenia serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby. Na podstawie art. 48 Ustawy oraz art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we („RODO”), czynności te BNP zleciło Dealerowi.

Dane o których mowa powyżej nie są przechowywane w systemach informatycznych Dealera i są niezwłocznie przesyłane do BNP.